Fælles Sprog III i et flerfagligt ledelsesperspektiv

Du arbejder med ledelse og vil gerne bruge data opsamlet i et elektronisk omsorgsjournal-system til at udvikle klinisk praksis. Du har viden om FSIII, men vil gerne lære, hvordan du kan bruge viden om de indbyggede modeller til at lave meningsfulde dataudtræk. Du vil også gerne udnytte FSIIIs potentiale for at styrke fler- og tværfagligt samarbejde og du ved, at god datakvalitet er vejen frem, men hvordan? Ved at lave et ledelsesinformationsprojekt tilpasset din hverdag, og baseret på dyb indsigt i de underliggende modeller, bliver du i stand til at vurdere datakvalitet ift. informationsbehov.

Kursusdage: 31/1 og 24/2

Tilmelding: info@rinfo.dk senest 10 dage før kursusstart