Design terminologi-baserede FHIR modeller

Du har allerede viden om FHIR og SNOMED CT, og nu vil du gerne omsætte den viden til konkrete færdigheder i informationsmodellering. Du vil have svar på følgende spørgsmål:

Hvordan sikrer jeg perfekt balance mellem kontekst, konsistens og kvalitetssikring i min informations-modellering? Hvordan håndterer jeg modeller med sammensat semantik, iso-semantiske modeller og risici for interne semantiske overlap? Hvordan undgår jeg at lave fejl ift. terminologi-bindinger og anvendelse af subsets? Hvad er ”best pratice” i internationalt perspektiv?

Kursusdage (vinter): 10/1 og 4/2 2020, (sommer) 27/5 og 16/6 2020

Koncept: Alle vores kurser er korte, evidensbaserede, relevante ift. egne opgaver og har mulighed for personlig sparring. Derfor får du undervisning på to hele kursusdage med 3-4 ugers mellemrum og mellem kursusdagene arbejder du – evt. sammen med kollega – på et selvvalgt projekt med mulighed for vejledning. Du får materiale udleveret, som er målrettet kursets indhold og med referencer til supplerende litteratur. Og du får selvfølgelig personlig feedback undervejs og et eksamensbevis, når du er i mål.

Der er max 12 deltagere på kurset, kursusdagene afvikles i Aarhus C (Ceres Park og Arena) og prisen er 11.995 kr pr. person inkl. fuld forplejning på de to kursusdage.

Detaljeret program på de to kursusdage

Dag 1: God modelleringspraksis

 • Analyse af dokumentationssituationer – fx med udgangspunkt i anæstesisamtale eksempel
 • Forskellen mellem brugergrænseflade-modeller og informationsmodeller til lagring og interoperabilitet
 • Introduktion til brug af SNOMED CT i FHIR – herunder almindelig terminology-binding praksis
 • Intro til og påbegyndelse af modellerings-projekt
 • God modelleringspraksis: Kontekst, konsistens og kvalitetssikring

Dag 2: Reflektion og internationale erfaringer

 • Diskussion af modelleringsprojekter, med særlig fokus på komplekse problemstillinger herunder modeller med sammensat semantik, modeller hvor den samme information modelleres på flere forskellige måder (iso-sematiske modeller), og modeller med risiko for interne semantiske overlap.
 • Udsyn til andre modelleringsparadigmer (ISO13606/openEHR, HL7 CDA) – hvad er det samme, hvilke forskelle. Hvordan håndteres tilføjelse af klinisk indhold.
 • Refleksion vedr. versionering, når både informationsmodeller, terminologi og ens egne design artefakter (muligvis) har forskellig version.

Det får du

 • 2 kursusdage
 • Forplejning
 • Kursusmateriale (slides og opgaver)
 • Vejledninger mellem kursusgange
 • Kompendie på dansk: Informationsmodellering i sundhedssektoren
 • Prøve og kursusbevis

Tilmelding til: info@rinfo.dk