Fra idé til funding af dit innovations-projekt

Du/din virksomhed har en innovativ ide, som vil kunne medføre forbedringer i sundhedssektoren, og nu vil du i gang med projektet og søge funding til at realisere ideen. Du vil have svar på følgende spørgsmål:

Hvilke innovations-modeller kan jeg lade mig inspirere af? Hvilke metoder kan jeg anvende til argumentation for forventet effekt af færdig intervention, produkt og/eller services? Hvad indgår i en overbevisende projektplan?  Hvilke forskellige muligheder er der for at realisere projektet? Hvordan sikrer jeg alignment mellem projektmål, metoder og projektaktiviteter i en ansøgning?

Kursusdage: 17/4 og 4/5

Koncept: Alle vores kurser er korte, evidensbaserede, relevante ift. egne opgaver og har mulighed for personlig sparring. Derfor får du undervisning på to hele kursusdage med 3-4 ugers mellemrum og mellem kursusdagene arbejder du – evt. sammen med kollega – på et selvvalgt projekt med mulighed for vejledning. Du får materiale udleveret, som er målrettet kursets indhold og med referencer til supplerende litteratur. Og du får selvfølgelig personlig feedback undervejs og et eksamensbevis, når du er i mål.

Der er max 12 deltagere på kurset, kursusdagene afvikles i Aarhus C (Ceres Park og Arena) og prisen er 11.995 kr pr. person inkl. fuld forplejning på de to kursusdage.

Program for de to kursusdage

Dag 1: Metoder i innovationsprojekter

 • Koncepter og kreativitet
 • Step-vis refleksion som metode
 • Forøg dit impact: Intro til innovations-model og eksempler på anvendelse
 • Forøg dit impact: Indblik i problem, intervention, implementering – skemaer og modeller

Dag 2: Refleksion og projektrealisering

 • Feedback på og diskussion af projektplaner
 • Projektrealisering: Organisering, teamsammensætning, økonomi og fondsansøgninger
 • Forøg dit impact: Effektmål og alignment mellem projektmål, metoder og projektaktiviteter

Det får du

 • 2 kursusdage
 • Forplejning
 • Kursusmateriale (slides og opgaver)
 • Vejledninger mellem kursusgange
 • Kompendie på dansk: Innovation i sundhedsvæsnet – en praktisk guide
 • Prøve og kursusbevis

Tilmelding til: info@rinfo.dk