Smarte dataudtræk i EOJ-systemer vha. SNOMED CT, FSIII og FFB

Du er udvikler og vil gerne lære at bruge SNOMED CT som redskab til terminology binding, lagring og analytics i kommunalt regi. Du vil lave konkrete dataudtræk og have svar på følgende spørgsmål:

Hvorfor er det smart at KL’s tilstande er baseret på den internationale terminologi SNOMED CT? Hvordan sikres sammenhæng mellem forskellige faggruppers tilstande (referencebegreber)? Hvordan kombineres open source-løsninger, standarder og dedikeret software? Hvilke muligheder er der for at tilpasse FSIII og FFB til lokale behov?

Kursusdage: 28/2 og 17/3

Koncept: Alle vores kurser er korte, evidensbaserede, relevante ift. egne opgaver og har mulighed for personlig sparring. Derfor får du undervisning på to hele kursusdage med 3-4 ugers mellemrum og mellem kursusdagene arbejder du – evt. sammen med kollega – på et selvvalgt projekt med mulighed for vejledning. Du får materiale udleveret, som er målrettet kursets indhold og med referencer til supplerende litteratur. Og du får selvfølgelig personlig feedback undervejs og et eksamensbevis, når du er i mål.

Der er max 12 deltagere på kurset, kursusdagene afvikles i Aarhus C (Ceres Park og Arena) og prisen er 11.995 kr pr. person inkl. fuld forplejning på de to kursusdage.

Program for de to kursusdage

Dag 1: Overblik over anvendelse af FSIII og FFB i et SNOMED perspektiv

 • SNOMED CT som redskab til terminology binding, brugergrænseflade terminologi, lagring og analytics med eksempler fra kommunalt regi.
 • KL’s tilstande. Formål, brug af internationale klassifikationer og terminologier, og sammenhæng mellem forskellige faggruppers tilstande (referencebegreber).
 • Øvelse: Tilstande på tværs af faggrupper, inkluderende praktiske øvelser i leverandørneutral dataudtræksløsning.
 • Arkitektur til dataudtræksløsning: Hvordan kombineres open source-løsninger, standarder og dedikeret software?
 • Andre SNOMED CT baserede open source-løsninger – et overblik

Dag 2: Refleksion og inspiration

 • Generel feedback på og diskussion af udviklingsprojekter
 • Internationale erfaringer med SNOMED CT baserede informationssystemer
 • Inspiration til at tilpasse FSIII og FFB til lokale behov – så nationale krav overholdes samtidig med, at der fx kan arbejdes med kvaliteten eller effektiviteten af den kliniske dokumentation, tværfaglige overblik, eller udtrækkes data til helt specifikke formål

Det får du

 • 2 kursusdage
 • Forplejning
 • Kursusmateriale (slides og opgaver)
 • Vejledninger mellem kursusgange
 • Kompendium: SNOMED CT i et dansk systemudviklingsperspektiv
 • Prøve og kursusbevis

Tilmelding til: info@rinfo.dk