Smarte dataudtræk i EOJ-systemer vha. SNOMED CT, FSIII og FFB

Posted

Du er udvikler og vil gerne lære at bruge SNOMED CT som redskab til terminology binding, lagring og analytics i kommunalt regi. Du vil lave konkrete dataudtræk og have svar på følgende spørgsmål: Hvorfor er det smart at KL’s tilstande er baseret på den internationale terminologi SNOMED CT? Hvordan sikres sammenhæng mellem forskellige faggruppers tilstande […]

Fra idé til funding af dit innovations-projekt

Posted

Du/din virksomhed har en innovativ ide, som vil kunne medføre forbedringer i sundhedssektoren, og nu vil du i gang med projektet og søge funding til at realisere ideen. Du vil have svar på følgende spørgsmål: Hvilke innovations-modeller kan jeg lade mig inspirere af? Hvilke metoder kan jeg anvende til argumentation for forventet effekt af færdig […]

Design terminologi-baserede FHIR modeller

Posted

Du har allerede viden om FHIR og SNOMED CT, og nu vil du gerne omsætte den viden til konkrete færdigheder i informationsmodellering. Du vil have svar på følgende spørgsmål: Hvordan sikrer jeg perfekt balance mellem kontekst, konsistens og kvalitetssikring i min informations-modellering? Hvordan håndterer jeg modeller med sammensat semantik, iso-semantiske modeller og risici for interne […]

Fælles Sprog III i et flerfagligt ledelsesperspektiv

Posted

Du arbejder med ledelse og vil gerne bruge data opsamlet i et elektronisk omsorgsjournal-system til at udvikle klinisk praksis. Du har viden om FSIII, men vil gerne lære, hvordan du kan bruge viden om de indbyggede modeller til at lave meningsfulde dataudtræk. Du vil også gerne udnytte FSIIIs potentiale for at styrke fler- og tværfagligt […]